General

Reunió amb PSIB i MésxMallorca: pressupostos 2018

Avui matí ens hem reunit amb el grups parlamentaris de Més per Mallorca i PSIB-PSOE dins la roda d’entrevistes que tindrem durant aquests dies amb els diversos grups parlamentaris per parlar sobre els Pressupostos de la CAIB per al 2018.

Els pressupostos encara estan en fase de redacció i, per tant, és el moment de fer les nostres propostes.

Ens hem dirigit als grups parlamentaris explicant la situació de l’ensenyament concertat i ens hem centrat en l’Acord de Millora de 2016. Hem comentat que si bé s’està aplicant en un percentatge molt alt, hem d’incidir en la reducció horària de 24 a 23 hores marcada a l’acord per al professorat d’ESO, FP i Batxillerat, que s’intenta negociar per als altres nivells educatius. Hem demanat que per al curs 2018-19 hi hagi una major aportació econòmica per a què la seva aplicació sigui total.

També hem parlat sobre l’inici de les negociacions per al 2n, 3r, 4t i 5è sexennis i la seva relació amb la paga de 25 anys del VI conveni. Demanam als grups una aposta decidida i valenta per poder dur aquesta equiparació respecte als funcionaris de l’ensenyament públic.

A part de l’acord hem parlat de dos temes cabdals: la millora de les condicions, tant de feina com de salari, dels ATEs i una revisió del Complement Retributiu Illes Balears del PAS que duu 10 anys congelat.

Hem vist bona predisposició per part dels grups que conformen el Govern.

El propers dies continuarem amb aquesta ronda de reunions.

IMG 20171005 WA0002

IMG 20171005 WA0006

 

 

La concertada ha de recuperar els seus drets


El director general de Planificació, Ordenació i Centres ha convocat tots els representants sindicals i patronals de l’ensenyament concertat a una reunió de la mesa sectorial que tindrà lloc dimecres dia 14.


Dos dels temes que formen part de l’ordre del dia han suposat fins a dia d’avui un greuge comparatiu amb els companys de l’ensenyament públic.
El primer és la recuperació de la darrera part que tenim pendent de la paga extra de 2012 (un 37,5%), que a l’escola pública va esser abonada amb la nòmina de gener.


L’altre és el pagament del complement salarial en cas de baixa mèdica en el supòsit que aquesta tengui una durada de cinc dies o més (indistintament de quina sigui la causa de la baixa).

A dia d’avui hi ha una sèrie de supòsits en els quals no s’aplica descompte en funció de la causa de la baixa mèdica.
Recordem que tant la sostracció de la paga extra de nadal de 2012, com l’establiment del descompte salarial en cas de baixa són mesures que van esser aprovades i aplicades el mateix dia a un i altre sector, mentre que la recuperació dels dos drets s’ha aplicat a dia d’avui només al sector de l’ensenyament públic.
Per posar un exemple, una baixa llarga pot arribar a suposar un descompte de fins a 480 euros a la concertada, el temps a que a la pública suposaria un descompte zero.


Des de l’STEI vàrem presentar diversos escrits tant a la Conselleria d’Hisenda com a la d’Educació. També vam engegar una campanya a una plataforma digital, gràcies a la qual vam fer una primera entrega de signatures davant la Conselleria d’Alfons el Magnànim dia 30 de març, i hem seguit exigint a tots els fòrums l’equiparació en la recuperació de drets entre els dos sectors educatius.

 

Palma, 12 de juny de 2017

Ramon Mondéjar
Secretari Ensenyament Privat

P1110482

L'STEI entrega les primeres 700 firmes pels drets de la concertada a la Conselleria d'Educació

Entregam a Conselleria les primeres 700 signatures de la campanya: volem cobrar les baixes al 100% des del cinquè dia

Avui 30 de març a les 12 hores del migdia hem anat a la Conselleria d'Educació i Universitat amb l'objectiu d'enregistrar les primeres 700 signatures de la campanya "Volem cobrar les baixes al 100% des del cinquè dia"; que llançàrem fa dues setmanes a través de la plataforma change.org.

Així, el secretari d'ensenyament privat concertat de l'STEI, Ramon Mondéjar, ha entregat juntament amb un grup de delegats i delegades i alliberats les signatures i un document dirigit al Conseller d'Educació Martí March, on es demana la transferència de l'Acord al que han arribat els treballadors i treballadores d'ensenyament públic i funció pública als treballadors i treballadores de l'ensenyament concertat.

Clica aquí per llegir la sol·licitud

P1110482

 

P1110496

Volem cobrar les baixes al 100% des del cinquè dia

Col·labora amb l'STEI signant la següent petició de change.org

Signa la petició clicant sobre aquest enllaç

 

El decret llei 5/2012 de mesures urgents en matèria de personal, a la seva disposició addicional quarta, va retallar el finançament del complement de les prestacions de la Seguretat Social per incapacitat temporal per contingències comuns en l'àmbit de l'ensenyament privat sostingut total o parcialment amb fons públics.

Que a l'Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2012 es determinaven situacions de caràcter excepcional en les que es reconeixia un complement econòmic fins a assolir el 100% de les retribucions.

Que l'Acord del Consell de Govern de dia 30 de setembre de 2016 introdueix per a tot el personal funcionari i laboral de la comunitat autònoma que en el supòsit de malaltia greu, pel qual una baixa és superior a 5 dies d'absentisme, podrà ser compensada fins al 100% del sou.

Que l'Acord recull el compromís del Govern de retornar a la normalitat després d'anys de retalls i confirma la plena operativitat de l'acord sempre que vengui ratificat per la mesa sectorial de cada àmbit, segons la disponibilitat econòmica.

Per tant, una vegada que aquesta aplicació de l'Acord sobre incapacitats temporals ja és d'obligada implementació a tots els empleats públics docents dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats , els docents de l’ensenyament concertat de les Illes Balears volem que l'aplicació de l'Acord abans esmentat sobre les incapacitats temporals sigui també transferible a les persones docents dels centres de l'ensenyament concertat de les Illes Balears.

VOLEM TENIR ELS MATEIXOS DRETS QUE ELS NOSTRES COMPANYS DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC  I PER TANT QUE LES BAIXES DE MES DE CINC DIES  SIGUIN ABONADES AL 100%

concentracio